Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 14-04-2014

Sag nr. 20131302 Lene Pagter Kristensen

Dansk Metalarbejderforbund for [person1] mod DI overenskomst I v/DI for Danfoss A/S

Værktøjsmager med 28 års anciennitet var sagligt afskediget, idet der forelå arbejdsmangel, samt at virksomheden beskæftigede et stort antal medarbejdere med meget lang anciennitet.