Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-12-2014

Sag nr. 20140444 Jytte Scharling

3F Transportgruppen for A mod HORESTA Arbejdsgiver for B

Afskedigelse af supervisor var ikke foretaget på baggrund af usaglige hensyn.