Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 18-11-2014

Sag nr. 20140629 Thomas Peter Rørdam

3F for B mod DI for A

Afskedigelse var rimeligt begrundet i produktionsmedarbejderens pligt til at gennemføre tjenesterejse, samt at hans flyskræk ikke have en sådan karakter, at den kunne begrunde, at han kunne nægte at deltage i rejsen, som han frivilligt havde påtaget sig.