Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 03-03-2014

Sag nr. 20130139 Poul Søgaard

HK Privat for A mod Tandlægerne D og E

Klinikassistent, der var på barsel, blev sagligt afskediget pga. arbejdsmangel, og afskedigelsen var endvidere ikke i strid med ligebehandlingsloven eller virksomhedsoverdragelsesloven.