Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 08-12-2014

Sag nr. 2014876 Jytte Scharling

3F Privat Service, Hotel og Restauration for A mod B

Afskedigelse af medarbejder var ikke begrundet i dennes forældreorlov, men i arbejdsmangel.