Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 13-06-2014

Sag nr. AR2013.0151

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet

Konfliktvarsel var ikke lovligt.

I 2010 opstod der en uoverensstemmelse mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Lind & Risør A/S om, hvorvidt landpriskuranten og Rørprislisten er gældende for det blikkenslager- og rørarbejde, der udføres af Lind & Risør.

Da parterne ikke kunne blive enige, blev sagen indbragt for en faglig voldgift.

Ved opmandskendelse af 1. februar 2012 blev det fastslået, at Rørprislisten ikke gælder for Lind & Risør A/S, jf. overenskomstens § 22, stk. 11, og det blev bl.a. anført, at "eventuelt akkordarbejde alene skal behandles efter overenskomstens § 22, stk. 1-10."

For Arbejdsretten var spørgsmålet, om Blik- og Rørarbejderforbundet lovligt kunne varsle konflikt med henblik på at få virksomheden til at tiltræde Rørprislisten.

Arbejdsretten anførte på baggrund af opmandskendelsen af 1. februar 2012, at det må lægges til grund, at overenskomstens akkordbestemmelser i § 22, stk. 1-10, finder anvendelse på det blikkenslager- og rørarbejde, der udføres af Lind & Risør.

Arbejdsretten udtalte, at da arbejdet hos Lind & Risør er dækket af overenskomsten for metal- og blik- og Rørarbejde, som Blik- og Rørarbejderforbundet er part i, kan forbundet ikke lovligt i overenskomstperioden iværksætte konflikt med henblik på at få Lind & Risør til at tiltræde den Rørprisliste, som virksomheden efter samme overenskomsts § 22, stk. 11, er undtaget fra.

Henvisning: FV2011.0043 kendelse af 1. februar 2012