Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 23-10-2014

Sag nr. AR2013.0724

Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I ved DI for Carlsberg Danmark A/S mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) for Fællestillidsrepræsentant

Arbejdsretten havde ikke kompetence til at behandle en sag anlagt mod en fællestillidsrepræsentant.

Sagen angik, om et sagsanlæg ved Arbejdsretten mod en fællestillidsrepræsentant var afskåret som følge af arbejdsretslovens § 9, stk. 3, hvorefter sager efter stk. 1, nr. 1-3, kun kan indbringes for Arbejdsretten, hvis overtrædelsen er foretaget af "… en lønmodtagerorganisation eller af medlemmer af en sådan i fællesskab.

Arbejdsretten udtalte, at det påhviler retten af egen drift at påse, at retten har saglig kompetence til at behandle en sag, der indbringes for Arbejdsretten. En fællestillidsrepræsentant omfattes ikke af udtrykket "lønmodtagerorganisation" eller "medlemmer af en sådan i fællesskab".  Arbejdsretten havde derfor ikke kompetence til at behandle sagen, og sagen afvistes.

Henvisninger: ARD 9735 (AT 1983 side 84) Per Jacobsen: Kollektiv arbejdsret (5.udg.1994) side 662-68 Jens Kristiansen: Den kollektive arbejdsret (3.udg.2014) side 390-93 Ole Hasselbalch: Tillidsmandsret og repræsentation (3.udg.2013) side 655. Dommen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2014 under punkt 6.3.