Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Dom af 06-05-2014

Sag nr. AR2013.0687

Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB

DSB havde ikke begået brud på bemandingsaftale med Dansk Jernbaneforbund.

Arbejdsretten fastslog, at "Aftale om principper for bemanding af tog" af 17. februar 2012 er en kollektiv aftale med overenskomstmæssig status.

Dansk Jernbaneforbund havde imidlertid ikke godtgjort, at aftalens bestemmelser indeholder ufravigelige bemandingskrav, og Arbejdsretten fandt det godtgjort, at DSB har tilstræbt, at bemandingen af tog skete i overensstemmelse med aftalens principper. Planlægningsudvalget, hvor der er repræsentanter fra bl.a. DSB's planlægningsafdeling og fra Dansk Jernbaneforbund, skulle ikke inddrages, hvis DSB på grund af f.eks. kortvarig forøgelse af sygefravær måtte fravige bemandingsprincipperne for konkrete togsæt.

DSB blev derfor frifundet for Dansk Jernbaneforbunds krav om bod.

Henvisning: RFM 2004.193 (AT 2007 side 196)