Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 01-04-2014

Sag nr. FV2013.0161 Lene Pagter Kristensen

CO-industri for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Nordisk Wavin A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til industriens overenskomst (om medarbejdere, der oppebærer ledighedsydelse i henhold til loven om aktiv beskæftigelsespolitik, har ret til fratrædelsegodtgørelse)