Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 11-09-2014

Sag nr. FV2014.0031 Jytte Scharling

Dansk Metal mod TV2 Danmark A/S

Fortolkning af parternes overenskomst (om medarbej­derne også ved selvvalgt uddannelse og efteruddannelse har krav på, at de i overensstemmelse med hidtidig praksis har krav på løn under trans­porttiden)