Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 12-05-2014

Sag nr. FV2013.0158 Poul Sørensen

Dansk El-Forbund for 4 medlemmer mod TEKNIQ for Lindpro A/S

Fortolkning af og parternes overenskomstgrundlag (om der i henhold til en lokalaftale fortsat var krav på betaling af rådig­hedstillæg, efter at den kunde, som lokalaftalen angik, var gået konkurs)