Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 14-05-2014

Sag nr. FV2014.0012 Poul Sørensen

CO-industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I ved DI for MAN Diesel & Turbo A/S

Afgørelse (om overtidsbetaling mv. til en rejsemontør indgår i grundlaget for be­reg­ning af fratrædelsesgodtgørelse iht. funktionærlovens § 2 a)