Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 02-06-2014

Sag nr. FV2013.0279 Vibeke Rønne (27. maj 2014)

KL mod KTO

Fortolkning (om aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte finder anvendelse på en konkret tvist, der vedrører afskedigelse af en kommunaldirektør)