Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 20-11-2014

Sag nr. FV2014.0054 Lene Pagter Kristensen (5. november 2014)

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst I ved DI for Fertin Pharma A/S

Fortolkning og afgørelse (om det følger af en lokalaftale, at en medarbejder, som fritstilles i forbindelse med sin opsigelse, kan kræve opsparede afspadseringstimer udbetalt, såfremt den pågældende ønsker dette frem for afspadsering)