Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 03-12-2014

Sag nr. FV2014.0083 Niels Waage

Fagligt Fælles Forbund mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Nordjyske Distribution A/S

Fortolkning af parternes provinsoverenskomst for bude (om § 3, stk. 2, 4. afsnit hvorefter væsentlige ændringer i eksisterende tidsforbrug/løn kan ske med 14 dages varsel, herunder hvorvidt eller i hvilket omfang tillæg til mindstelønnen kan bortvarsles i medfør af bestemmelsen)