Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-02-2014

Sag nr. FV2013.0186 Jens Kristiansen (3. februar 2014)

Danmarks Kirketjenerforening mod Kirkeministeriet

Fortolkning af parternes overenskomst (om kirketjenere kan få flyttet deres faste ugentlige fridage på andre dage bortset fra søgnehelligdage som følge af, at der finder kirkelige aktiviteter sted på den, selvom der f.eks. er tale om juleaftensdag)