Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-10-2014

Sag nr. FV2013.0094 Lene Pagter Kristensen (25. september 2014)

Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og HK Stat mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om  Banedanmark var afskåret fra i samme stillingsopslag at angive, at den opslåede stilling kan være dækket af alternative overenskomster, og om Banedanmark havde pligt til at anerkende, at to stillinger som personalekonsulent opslået i april 2009 henhører under HK Stats dækningsområde)