Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 06-10-2014

Sag nr. FV2014.0103 Jon Stokholm

TEKNIQ mod Blik- og Rørarbejderforbundet

Fortolkning af parternes overenskomst.(om regulering af satser for rejse og udearbejde (zonepenge)var et forhandlings- eller retsspørgsmål, og om der, som sagen var forelagt, var grundlag for at ændring af den hidtidige udmøntningspraksis i forhold til uklar bestemmelse i rørprislisten)