Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 07-01-2014

Sag nr. FV2013.0142 Jens Kristiansen

Dansk Metal mod Autobranchens Arbejdsgiverforening for Olsen Biler A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om funktionærlignende ansat mister retten til fratrædelsesgodtgørelse ved egen kontraopsigelse)