Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 08-12-2014

Sag nr. FV2014.0111 Niels Waage

Kristelig Fagforening mod Kristelig Arbejdsgiverforening

Fortolkning af parternes overenskomst (om flexkørsel på timeløn skal vederlægges efter persontransportsatsen eller taxisatsen)