Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-12-2014

Sag nr. FV2014.0107 Thomas Rørdam (3. december 2014)

Yngre Læger for et medlem mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om en læge under uddannelsen som speciallæge havde krav på ansættelse som 1. reservelæge som følge af godkendt merit, der forkortede hoveduddannelsesforløbet med 2 år)