Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 09-09-2014

Sag nr. FV2013.0131 Vibeke Rønne (5. september 2014)

FOA – Fag og Arbejde mod KL for Gentofte Kommune

Fortolkning af parternes overenskomst (om pædagogmedhjælpere, der vender tilbage efter at have haft orlov til at tage pædagogisk assistentuddannelse må anses at have foretaget et stillingsskift med den følge, at tidligere lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg ikke bevares)