Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-12-2014

Sag nr. FV2014.0118 Poul Dahl Jensen

Faglig Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til isoleringsoverenskomsten (om en medarbejder har krav på betaling efter taksterne for kost og logi, når den pågældende i firmabil befordrer sig mere end 85 km hver vej til og fra arbejde)