Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-11-2014

Sag nr. FV2013.0130 Lene Pagter Kristensen, Poul Dahl Jensen og Børge Dahl

CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om betaling for befordringstid til medarbejdere, der benyt­ter firmabil, som de selv fører, når de kører til og fra et udearbejdssted uden for normal arbejdstid)