Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-05-2014

Sag nr. FV2013.0194 Jørn Andersen

HK Privat mod Business Danmark

Afgørelse (om opsigelse i forbindelse med nedskæringer var usaglig)