Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-01-2014

Sag nr. FV2013.0166 Mogens Kroman

3F Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense for murersjakket på byggepladsen Sprotoften Nyborg mod Dansk Byggeri for Hansson & Knudsen A/S

Afgørelse (om opgørelse af akkordregnskab)