Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-10-2014

Sag nr. FV2013.0188 Per Sørensen

Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit A/S

Fortolkning af og formalitetsafgørelse i henhold til arbejdsretslovens § 28, stk. 6, nr. 1(om modparten efter overenskomsten sammenholdt med arbejdsretslovens §§ 28 og 29 havde krav på afgørelse i hævet sag)