Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-03-2014

Sag nr. FV2013.0127 Jytte Scharling

HK Stat mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om medarbejdere omfattet af civilarbejderloven har krav på pensionsbidrag af udligningstillæg og om eventuelle krav er bortfaldet som følge af forældelse eller passivitet)