Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-08-2014

Sag nr. FV2013.0178 Jytte Scharling

CO-industri for Fagligt Fælles Forbund(3F) for et antal medlemmer mod DIO i v/DI for Cheminova A/S.

Afgørelse (Om opgørelse og aflønning ved afbrydelse af skifteholdsarbejde)