Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-11-2014

Sag nr. FV2014.0108 Poul Dahl Jensen

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for FF Skagen A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om FF Skagen ved fiskefartøjers landing af industrifisk til virksomheden har pligt til at anvende lastoptagere på Skagen Havn og til i øvrigt at følge den overenskomst, der er indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn gældende for arbejdere beskæftiget hos det nu konkursramte Skagen Lossekompagni)