Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-10-2014

Sag nr. FV2013.0071 Jytte Scharling

DJØF for et medlem mod Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, for Skatteministeriet.

Afgørelse (om afskedigelse som led i et større antal med henblik på frigørelse af lønsum til nye medarbejdere med særlige kompetencer var sagligt begrundet som værende i strid med forskelsbehandling på grund af alder eller urimelig i henhold til parternes overenskomst)