Spring over hovedmenu

Kendelse af 31-08-2014

Sag nr. FV2013.0051 Børge Dahl

3F, Privat Service, Hotel og Restauration mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S

Afgørelse (om aflønning for kørsel i teambil og krav på skurpenge)