Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-11-2014

Sag nr. FV2014.0065 Poul Sørensen

BJMF mod Dansk Byggeri for Kormal, filial af PPHiU Kormal sp. z.o.o.

Afgørelse (om den polske virksomhed har betalt sine polske ansatte i hen­hold til jord- og betonoverenskomsten)