Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-02-2014

Sag nr. FV2013.0139 Lene Pagter Kristensen

Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S

Fortolkning af og afgørelse i henhold til serviceoverenskomsten (om hvornår medarbejdere har krav på godtgørelse for tid og udgifter ved transport mellem flere arbejdssteder)