Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2014

Sag nr. FV2013.0201 Ulrik Finn Jørgensen

3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue)

Afgørelse (om bortvisning af tillidsrepræsentant var begrundet i tvingende årsager, eller der forelå organisationsforfølgelse)