Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 19-11-2015

Sag nr. 20150086 Poul Dahl Jensen

Dansk Metal for A mod DIO I v/ DI for Ejner Hessel A/S

Usaglig afskedigelse - Ikke rimeligt begrundet i arbejdsmangel.