Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 29-01-2015

Sag nr. 20140740 Poul Dahl Jensen

Fødevareforbundet NNF for A og B mod DI for Kohberg Bakery Group A/S

Usagligt at afskedige to pakkere grundet utilbørlige skriverier om ikke-strejkende kollegaer i en chatsamtale på Facebook i forbindelse med en ulovlig arbejdsnedlæggelse, idet skriverierne ikke indeholdt trusler om fysisk overlast mod kollegaer.