Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 08-04-2015

Sag nr. 20141096 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for E’s Biler Højbjerg ApS

Usaglig afskedigelse af medarbejder, da samarbejdsproblemer ikke var tilstrækkeligt godtgjort af virksomheden.