Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 23-06-2015

Sag nr. 20141213 og 20141214 Jytte Scharling

Serviceforbundet for A og B mod DI for G4S Security Services A/S

Virksomheden havde ikke godtgjort arbejdsmangel, der nødvendiggjorde afskedigelsen af to fuldtidsansatte medarbejdere.