Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 27-04-2015

Sag nr. 20141238 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund for A og B mod DI for Kamstrup A/S

Usaglig afskedigelse af 2 medarbejdere, da virksomheden efter sine retningslinjer var forpligtet til at slå ledige stillinger op internt.