Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-05-2015

Sag nr. 20150048 Thomas Peter Rørdam

3F for A mod Dansk Byggeri for Ambercoon A/S

Afskedigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens regler om handicap.