Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 18-11-2015

Sag nr. 20150573 Jytte Scharling

HK/Privat for [person1] mod Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger for H.C. Petersens & Co.' Efter. A/S

Virksomhedens omstrukturering medførte en arbejdsmangel som nødvendiggjorde afskedigelsen af en medarbejder med 30 års anciennitet.