Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 01-07-2015

Sag nr. AR2015.0083

Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet mod Ryanair Ltd.

Serviceforbundet kan lovligt varsle og iværksætte hovedkonflikt til støtte for et krav om overenskomst dækkende besætningsmed­lemmer (piloter og kabinepersonale) på Ryanairs baser i Danmark

 Sagen angik, om en hovedkonflikt, som Serviceforbundet havde varslet mod Ryanair Ltd. i form af strejke og blokade til støtte for et krav om overenskomstdækning af piloter og kabi­nepersonale på Ryanairs baser i Danmark (Billund og København), var lovlig.

Arbejdsretten kom frem til, at Serviceforbundets interesse i at kræve overenskomst for piloter og kabinepersonale på Ryanairs baser i Danmark havde den fornødne styrke og aktualitet, og at den varslede kon­flikt til støtte for overenskomstkravet ikke stred mod EU-retten, men at konflikt­varslet var ulovligt som følge af formelle mangler. Arbejdsretten tog derfor Serviceforbundet subsidiære påstand til følge, således at Ryanair skulle anerkende, at Serviceforbundet lovligt kan varsle og iværksætte hovedkonflikt til støtte for et krav om overenskomst dækkende besætningsmedlemmer (piloter og kabinepersonale) på Ryanairs baser i Danmark.

Henvisninger: AR2000.0466 (30. juni 2000, AT2000 side 79) AR2001.0367 (1. august 2001, AT 2001 side 68) AR2001.335 (31. august 2006, AT2006 side 9) AR2005.839 (10. november 2005, AT2005 side 159) AR2006.0786 (18. januar 2007, AT 2007, side 106) AR2007.0831 (12. december 2007, AT2007 side 178) AR2012.0341 (29. november 2012, AT2012 side 46) AR2014.0028 (9. april 2014) EU-domstolens afgørelser i C-438 (11. december 2007), C-341/05 (18. december 2007) og C-366/2010 (21. december 2011) Ole Hasselbalch: Den danske arbejdsret (2009) side 532-46, 837-38 og 2106-35, Jens Kristiansen. Den kollektive arbejdsret (2014) side 85-90, 434-36, 453-62, 480-83 og 568-69, Ruth Nielsen (2014) 102 og 335-43, Jens Kristiansen: Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer (2013) side 174-79 og 195-206, Ruth Nielsen: Ryanair-sagen som eksempel på retskildeudviklingen i dansk arbejdsret i EU-kontekst fra Peter Arnt Nielsen, Peter Koerver Schmidt og Katja Dyppel Weber: Erhvervsretlige emner (2015) side 211. Dommen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2015 under punkt 6.5.