Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 19-02-2015

Sag nr. AR2014.0223

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Bilfærgernes Rederiforening for Mols-Linien A/S.

Ikke udøvet chikane overfor valgt tillidsrepræsentant

Sagen angik, om den indklagede virksomhed have udøvet chikane over for en ansat, der var valgt som tillidsrepræsentant, og derved udvist en organisationsfjendtlig adfærd i strid med Hovedaftalens § 1.

Arbejdsretten udtalte, at Hovedaftalens § 1 efter omstændighederne vil kunne omfatte et overgreb på en valgt tillidsrepræsentant, hvis overgrebet var begrundet i organisationstilhørsforholdet. Bevisbyrden for, at indklagede havde udsat den ansatte tillidsrepræsentant for overgreb begrundet i hans organisationstilhørsforhold, påhvilede klager. Efter bevisførelsen i sagen kunne det ikke lægges til grund, at der havde foreligget et overgreb på den ansatte begrundet i hans organisationstilhørsforhold eller hans hverv som tillidsrepræsentant.