Spring over hovedmenu

Arbejdstettens dom af 02-12-2015

Sag nr. AR2012.0695

Landsorganisationen i Danmark for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for KMD A/S og KMD BPO A/S.

Udskilt selskab var berettiget til at opsige to lokalaftaler

KMD A/S udskilte den 1. juli 2011 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2011 forretningsområdet Business Process Outsourcing, der udførte bl.a. løn- og personaleadministrative opgaver for kunder, i et selvstændigt selskab, KMD BPO A/S. Udskillelsen skete som en selskabsretlig spaltning, således at der herefter var tale om to koncernforbundne selskaber. I efteråret 2011 opsagde KMD BPO to af de lokalaftaler, som selskabet var indtrådt i ved udskillelsen. 

Sagen angik, om KMD BPO som følge af arbejdsretlig identitet var bundet af KMD's overenskomstmæssige forpligtelser, herunder om KMD BPO var berettiget til at opsige de to lokalaftaler, uden at KMD gjorde det samme.

Arbejdsretten lagde til grund, at udskillelsen, der var i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, var driftsmæssigt begrundet, og at udskillelsen ikke havde haft til formål at give det nye selskab mulighed for at frasige sig det overenskomstgrundlag, som KMD var bundet af inden udskillelsen. Det nye selskab var således indtrådt i KMD's overenskomstmæssige forpligtelser. Herefter og da opsigelsen var sket i overensstemmelse med lokalaftalernes bestemmelser, fandt Arbejdsretten, at KMD BPO havde været berettiget til at opsige lokalaftalerne.

Henvisninger: AR1989.372 (13. februar 1990, AT1990 side 90) AR1993.505 (8. marts 1994, AT1994 side 103) Jens Kristiansen: Kollektiv arbejdsret (2014) side 195-97, Mette Klingsten: Ansættelsesretlige perspektiver ved virksomhedsoverdragelse (2002) side 203 og 206-08. Dommen omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2015 under punkt. 6.3.