Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 21-04-2015

Sag nr. AR2012.0585

Landsorganisationen i Danmark, for Fødevareforbundet NNF mod Moesgaard Meat 2012 A/S.

Sagsomkostninger til virksomhed efter konstatering af, at den ikke var overenskomstforpligtet

 Spørgsmålet var, om der var arbejdsretlig identitet mellem Moesgaard Meat 2012 A/S og Moesgaard Meat A/S under konkurs med den konsekvens, at førstnævnte var omfattet af den overenskomst med Fødevareforbundet NNF, som det konkursramte selskab i kraft af medlemskab af Danske Slagtermestre havde været bundet af.

Overdragelsesaftalen af 18. juli 2012 mellem Moesgaard Meat A/S, der var taget under konkursbehandling den 16. juli, og Moesgaard Meat 2012 A/S, som blev stiftet den 18. juli, omfattede alene varelager og immaterielle rettigheder. Efter bevisførelsen fandt retten ikke grundlag for at antage, at Moesgaard Meat A/S´ konkurs, den efterfølgende stiftelse af Moesgaard Meat 2012 A/S og overdragelsesaftalen mellem konkursboet og det ny selskab skyldtes et ønske om at slippe ud af en gældende overenskomst.

Moesgaard Meat 2012 A/S blev derfor frifundet, og under hensyn til, at der således ikke eksisterede noget overenskomstforhold mellem Fødevareforbundet NNF og selskabet, fandtes forbundet, som havde tabt sagen, at skulle erstatte selskabets udgifter til advokatbistand med et passende beløb, der blev fastsat til 50.000 kr.

Henvisning: Problemstillingen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2014 afsnit 6.4 og dommen i årsberetning 2015.