Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 22-01-2015

Sag nr. AR2014.0048

FTF for Finansforbundet mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Bankernes Kontantservice A/S.

Arbejdsgiver havde opfyldt krav i aftalen om afbødeforanstaltninger om at tilbyde et outplacementprogram

Bankernes Kontantservice A/S (BKS) havde i forbindelse med afskedigelse af 12 medarbejdere udleveret en opsigelse og en fratrædelsesaftale til de afskedigede medarbejdere. Det fremgik af opsigelsen, at BKS i henhold til overenskomstens bestemmelser om afbødeforanstaltninger tilbød et outplacementforløb, mens fratrædelsesaftalen ikke indeholdt et tilbud om outplacement, men bl.a. vilkår om fritstilling med løn og pension i fritstillingsperioden, uanset om medarbejderen tiltrådte nyt job i denne periode, samt vilkår om en ekstra godtgørelse svarende til 1 måneds løn. Tvisten angik, om BKS havde begået brud på aftalen om afbødeforanstaltninger pkt. 5, litra C, ved ikke at tilbyde et outplacementprogram til de medarbejdere, som indgik en fratrædelsesaftale.

Arbejdsretten udtalte, at BKS ved opsigelserne opfyldte kravet i aftalens pkt. 5, litra c, om at de afskedigede medarbejdere skulle tilbydes et outplacementforløb. Arbejdsretten udtalte endvidere, at det ikke følger af ordlyden af aftalen om afbødeforanstaltninger eller kan antages at følge af aftalens formål, at det var i strid med aftalen, at medarbejderne også fik mulighed for at vælge at indgå en fratrædelsesaftale, som ikke indeholdt et tilbud om outplacement, men nogle andre fordele. Arbejdsretten lagde vægt på, at der var tale om et reelt tilbud om outplacement, idet det måtte lægges til grund, at BKS ikke forsøgte at overtale medarbejderne til at vælge fratrædelsesaftalen. BKS havde derfor ikke begået brud på aftalen om afbødeforanstaltninger.