Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 24-11-2015

Sag nr. AR2015.0219

Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Malermestre mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark.

En mellem parterne indgået aftale indebar ikke pligt til at implementere et tidligere udarbejdet protokollat vedrørende ændringer i parternes fælles prisliste

Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark udarbejdede under overenskomstforhandlinger i foråret 2014 et protokollat vedrørende ændringer i parternes fælles prisliste. Den 4. marts 2014 indgik parterne aftale om, at protokollatet "kan underskrives og træde i kraft umiddelbart efter de afsluttede overenskomstforhandlinger". Samme dag brød overenskomstforhandlingerne sammen.

Danske Malermestre gjorde gældende, at Malerforbundet i Danmark uanset sammenbruddet i forligsforhandlingerne var forpligtet til at implementere protokollatets bestemmelser vedrørende ændringer i prislisten. Malerforbundet i Danmark bestred at være forpligtet til at implementere ændringerne. Arbejdsretten lagde til grund, at aftalen var skrevet og formentlig også underskrevet, før overenskomstforhandlingerne brød sammen. Arbejdsretten fandt, at det forhold, at underskrivelsen af protokollatet blev udskudt til efter overenskomstforhandlingerne, mest naturligt måtte forstås således, at meningen med aftalen var, at parterne ikke skulle være forpligtet af protokollatet, medmindre der blev opnået enighed om et overenskomstresultat. Malerforbundet i Danmark var således ikke forpligtet til at implementere ændringerne i prislisten.