Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 24-09-2015

Sag nr. AR2013.0458 og AR2013.0760

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S.

Overtagelse af medarbejdere var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og virksomheden skulle derfor betale skyldig løn mv. til to medarbejdere

Sagen angik, om AlliancePlus´ hjemtagelse af opgaven med rengøring i metroen fra sin underleverandør, Ren M, og overtagelse af 26 af virksomhedens godt 50 medarbejdere, var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og om AlliancePlus som følge heraf havde pligt til at betale skyldig løn mv. på overdragelsestidspunktet til to medarbejdere. Der var endvidere spørgsmål om opgørelsen af kravet.

Arbejdsretten fandt, at den overtagne medarbejderstab udgjorde en organiseret helhed af lønmodtagere, som havde varetaget opgaven i fællesskab, hvilket gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål, og at der herefter klart var tale om virksomhedsoverdragelse efter virksomhedsoverdragelsesloven. De rejste krav på betaling af skyldig løn mv. kunne derfor gøres gældende over for selskabet.

Arbejdsretten fandt endvidere, at klagers opgørelse af kravet efter de konkrete omstændigheder kunne lægges til grund.

Henvisninger: AR1993.357 (4. januar 1995, AT1995 side 33) AR2005.257 (8. december 2005, AT2005 side 148) AR2007.0045 (3. oktober 2007, AT2007 side 202) EU-domstolens afgørelser i C-13/95 (11. marts 1997), C-51/00 (24. januar 2002) og C-463/09 (20. januar 2011). Dommen er omtalt i Arbejdsrettens årsberetning 2015 under punkt 6.4.