Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 30-03-2015

Sag nr. AR2014.0121

Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB.

Ny Løn - Individuelle kvalifikationstillæg

 Sagen angik, om det var i strid med nogle aftaler om ny løn indgået mellem DSB og Dansk Jern­baneforbund i 2007, at DSB i 2013 og 2014 ikke havde afsat midler til individuel lønregu­lering (kva­lifikationsløn på niveau 3 og 4 samt 5 for stationsbetjente).

Arbejdsret­ten udtalte, at DSB's beslutning om ikke at afsætte midler til in­dividuel lønregu­le­ring i 2013 og 2014 ikke kunne anses for at være i strid med aftalerne mel­lem DSB og Dansk Jern­ba­neforbund om ny løn med tilknyttede aftaler om udmøntning heraf. Arbejdsretten lagde her­ved navn­lig vægt på, at beslutningen var af mid­lertidig ka­rakter og begrundet i den ekstra­or­di­nært van­­ske­lige ø­ko­­no­miske situation, DSB befandt sig i.